Công ty

Địa điểm

사업장 안내

ADDRESS169, Eumbong-ro, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, korea, 31415

TEL+82-41-629-5200

IR+82-41-629-5227

FAX+82-41-629-5369

E-mailadmin@deviceeng.co.kr

Địa điểm
Loại công trình

Tòa nhà a

Tòa nhà b

Tòa nhà c

Sản phẩm

Thiết bị hiển thị(Nhỏ và vừa), Văn phòng, Lab

Thiết bị hiển thị(Lớn Lớn), Văn phòng, Cafeteria

Chất bán dẫn thiết bị

Tỷ lệ

3,950㎡

4,900㎡

1,650㎡

Sạch sẽ Phòng

1,485㎡

3,025㎡

990㎡