Công ty

CI & BI

DEVICEENG Co.,LTD CI

DEVICEENG Co.,LTD. tượng trưng cho sự linh hoạt và tiềm năng phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Nó phản ánh một hình ảnh cơ học thông qua sự kết hợp giữa "Hình vuông" và "D", chữ cái đầu của tên công ty.
Nó tượng trưng cho tính khả thi và tiềm năng phát triển văn hóa doanh nghiệp thông qua sự kết hợp của hình vuông tượng trưng cho sự nam tính, sức mạnh, công nghệ và màu xanh tượng trưng cho sự mới mẻ với phong cách phông chữ mềm mại và màu xám.

BASIC CI

BASIC CI

KOR/ENG Mixed Type

OCLEN BI

OCLEN BI đang tượng trưng cho thách thức đối với thế giới và tương lai.

Chữ ký biểu tượng của OCLEN là sự kết hợp giữa công nghệ được thừa nhận và tính linh hoạt, tiềm năng phát triển văn hóa doanh nghiệp. OCLEN cho thấy công nghệ làm sạch tắt được thiết kế trên mặt nước trong vắt, OCLEN có thể thay đổi linh hoạt sẽ được đưa vào danh tính thay đổi. Sự kết hợp và phân tán như biểu tượng của OCLEN cho thấy sự linh hoạt và tiềm năng phát triển của OCLEN, tượng trưng cho thách thức đối với thế giới và tương lai.