Công ty

CEO Lời chào

Human creates technology, Technology creates tomorrow The promise human and technology make..
Con người tạo ra công nghệ, Công nghệ tạo ra ngày mai
Lời hứa của con người và công nghệ.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ được thành lập vào năm 2002 và đã đạt được sự phát triển vượt trội trong một thời gian ngắn cho tự động hệ thống điều khiển của Chất bán dẫn, Chi cục Kiểm lâm và Hội tụ CNTT có giá trị gia tăng cao thông qua phát triển khoa học và kỹ thuật.CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ sẽ nỗ lực hơn nữa để phục vụ chất lượng cao nhất của thiết bị liên tục cho khách hàng của chúng tôi.Chúng tôi cố gắng trở thành một công ty định hướng khách hàng bằng cách suy nghĩ, chiếm được lòng tin và định giá khách hàng.
Cảm ơn bạn.

CEOBong Jin, Choi